Etape de analiză speță juridică:

Orientarea către nevoile clientului este pentru noi mult decât o expresie a bunelor practici care ne caracterizează serviciile livrate. Pentru noi este un crez, un mod de lucru absolut, care presupune o abordare procedurala, pe câteva niveluri bine structurate.

    1. Ascultarea clientului:

    Clientul își prezintă situația, perspectiva lui fiind integrată, împreună cu toate informațiile necesare existente. Consultantul juridic/Avocatul va analiza împreună cu clientul elementele prezentate, rezultatul dorit și scenariile posibile care să conducă spre o soluție legală clară în vederea satisfacerii scopului urmărit de client.

    2. Prezentarea soluției juridice:

    Soluția identificată în baza informațiilor puse la dispoziție de client și a legislației aplicabile este prezentată clientului, dimpreună cu etapele procesuale și pașii ce urmează în vederea atingerii obiectivului urmărit de client, precum și orizontul de timp în care această soluție poate produce efectele dorite.

    3. Acțiunea de Instanță sau Mediere a litigiului:

    Soluția juridică propusă este acceptată de client și devine fundamentul acțiunilor legale succesive care urmează odată declanșat parcursul procesual de către Cabinetul de Avocat în numele clientului. Acest lucru poate presupune activitatea de asistență juridică în Instanță sau la masa negocierii în vederea soluționării litigiului, după natura fiecărei spețe.

low-key-filter-law-bookshelf-with-wooden-judge-s-gavel-golden-scale-3d-rendering

Activitatea de asistență juridică

În materie civilă:
   

     Servicii juridice:

    Acțiuni privind Înființarea modificarea și lichidarea Persoanelor Juridice constituite sub forma ONG-urilor.

    Asistență juridică în materia punere sub interdicție a persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu.

    Asistență juridică și reprezentare în litigii derivate din raporturile contractuale.

    Asistență juridică în materia drepturilor civile nepatrimoniale privind modificarea administrativa a numelui, a filiației, a declarării decesului pe cale judecătorească etc..

    Asistența juridica în litigiile din materia prevăzută de Lg. 165/2013.

    Servicii juridice în materie civilă în domeniul reprezentat de procedurile de constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor preluate abuziv în perioada 1947-1989, respectiv în materia Lg. 18/1991 și Lg. 10/2001 precum și în litigii privind restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist, restituire în natură sau prin măsuri reparatorii în echivalent prin bunuri în compensare sau puncte potrivit dispozițiilor legale prevăzute de  Lg. 165/2013.    

    Asistența juridica în litigiile din materia prevăzută de Lg. 164/2014.

    Asistenta juridică în soluționarea cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații pentru bunurile sechestrate sau reținute ori rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările aduse prin dispozițiile cuprinse în Lg. 164/2014

Drept Societar:

Constituire modificare și dizolvarea Societăților înmatriculate în România,

Înființarea, dizolvare a subsidiarelor unor entități juridice străine înmatriculate în România.

Dreptul Familiei

Asistență juridică și reprezentare în acțiunile civile privind materia divorțului, stabilirii drepturilor și obligațiilor părinților în creșterea și educația copiilor minori, domiciliul minorilor precum și partajul bunurilor comune.

Dreptul Asigurărilor

Asistență juridică și reprezentare în litigii privind asigurările facultative și asigurările obligatorii de bunuri si persoane, litigii de asigurare și reasigurare.

Drept Administrativ și Fiscal

Asistență juridică și reprezentare în materie administrativă privind deciziile Consiliului Concurenței.

Acțiuni în materia dreptului Fiscal și Vamal.

Acțiuni în Contencios Administrativ în anularea actelor administrative sau a obligării autorității administrative privind emiterea actului administrativ.

Acțiuni împotriva actelor emise de autoritățile locale, centrale sau ale Guvernului României.

Acțiuni în materie Financiară și Fiscală, contestarea masurilor instituite de organele de executare financiară și fiscală.

Dreptul Muncii

Asistență juridică și reprezentare în materia dreptului muncii privind respectarea clauzelor contractuale din contractual Individual de muncă sau contractual colectiv de muncă.

Asistență juridică și reprezentare în litigii privind Activitatea Sindicală și a Dialogului Social potrivit Lg. 62/2011.